Nồi nấu rượu 250Kg

Để tính chi phí đầu tư các nồi nấu rượu một các hợp lý và tránh lãng phí trong việc đầu tư không cần thiết, Chúng tôi sẽ đưa ra một và góp ý để quí khác hàng có thể có được cái nhìn đúng và lựa chọn mức đầu tư sao cho phù hợp:

.
.
.
.