Nồi nấu rượu 30Kg

Nồi nấu rượu chất lượng cao thì hợp thành của rất nhiều yếu tố, từ khâu nấu cơm, ủ men, nấu rượu. Tất cả những yếu tố trên có hoàn thiện thì mới được chất lượng rượu cao nhất.

.
.
.
.