Nồi nấu rượu loại bỏ độc tố andehit, methanol AGT 2018

Nồi nấu rượu loại bỏ độc tố

Hiện công ty có đầy đủ các loại Chiếc nồi nấu rượu loại bỏ Anđêhít, Nồi nấu rượu loại bỏ Methanol; hay còn goi chúng là Nồi nấu rượu loại bỏ độc tố trong rượu của công ty AGT công suất từ 10 lít, 20 lít, 30 lít, 50 lít, 100 lít, 200 lít và các loại công suất khác theo yêu cầu.

.
.
.
.