Nồi nấu rượu 20kg AGT

Vậy một nồi nấu rượu 20kg AGT đạt những chuẩn gì:

  • Chất lượng vật tư, được thiết kế và sản xuất từ những vật liệu tốt nhất
  • Chuẩn thiết kế : Tối ưu hóa nhiệt lượng, giảm chi phí tiền điện
  • Chuẩn tự động: Cài đặt thời gian, cài đặt nhiệt độ tự động
  • Chuẩn chất lượng AGT: Chất lượng làm nên Thương hiệu
.
.
.
.
DMCA.com Protection Status