Nồi nấu rượu 30kg AGT

906.040.578

Đối tượng nên dùng nồi nấu rượu AGT 30kg:

  • Hộ nấu rượu nhỏ lẻ
  • Các cơ sở nghiên cứu
  • Các hộ kinh doanh muốn sản xuất lớn muốn nấu thử nghiệm
  • Các hộ chăn nuôi lợ từ 20-30 con
.
.
.
.