Nồi nấu rượu gia đình AGT

Nồi nấu rượu gia đình AGT được thiết kế 3 lớp inox. Điều này, đảm bảo an toàn cho quá trình sử dụng. Đảm bảo cho quá trình nấu rượu được thu hồi một cách tối đa. Đảm bảo chất lượng rượu không bị kê, không bị chát trong quá trình nấu rượu/

.
.
.
.