Nồi nấu rượu đa năng AGT

Nồi nấu rượu đa năng AGT có những bộ phận như nào:

  • Khay nấu cơm đa năng
  • Nồi nấu rượu
  • Bình ngưng tụ
  • Hệ thống tủ điện
  • Hệ thống bù nước tự động
  • Hệ thống cài đặt nhiệt độ
  • Hệ thống cài đặt thời gian
  • Ruột gà ngưng tụ
.
.
.
.