Nồi nấu rượu gia đình AGT

Khả năng của nồi nấu rượu gia đình thường được thiết kế nấu 10kg, 20kg, hoặc 30kg

.
.
.
.