Nồi nấu rượu 20Kg

Để nấu được một mẻ rượu ngon cần đến rất nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố góp phần quan trọng đó là nồi nầu rượu.

.
.
.
.