Máy lọc độc tố kết hợp lão hóa rượu AGT

Máy lọc độc tố kết hợp lão hóa rượu Machinex là máy đời mới và chỉ có tại Machinex sản xuất với công nghệ độc quyền. Máy phục vụ 2 chức năng chính là lọc độc tố và làm già rượu.

.
.
.
.