Tủ nấu cơm 40kg

ạo tùy trong mục đích sử dụng cụ thể mà có cần vo sạch hay không cần vo. Nếu dùng để nấu cơm ăn thì cần thiết phải vo sạch như nấu cơm bình thường. Nếu dùng đẻ nấu rượu, thì gạo không cần vo mà có thể đổ trực tiếp vào các khay của tủ nấu cơm 8 khay AGT, tủ nấu cơm 40kg gạo AGT. Sauk hi cho đủ lượng gạo theo yêu cầu thì tiến hành cho nước vào, tùy theo độ nở của từng loại gạo mà ta cho nhiều hay ít nước. Thông thường tỉ lệ thích hợp là 1kg gạo thì cho 1 lít nước.

.
.
.
.