Tủ nấu cơm 250kg

  • Đây là thiết kế sử dụng cho những công ty sản xuất rượu lớn, cần tiết kiệm thời gian, diện tích, nhân công vận hành mà lại đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao
.
.
.
.