Sự khác nhau giữa sấy lạnh và sấy thăng hoa, phương pháp sấy nào được ưa chuộng hiện nay

.
.
.
.