Máy lão hóa rượu 100L

Máy lão hóa rượu 100L được kết hợp Công nghệ Nano Bạc:

.
.
.
.